Nov 2018 TSQ1 Budget Comparison

November 2018 TSQ1 Budget Comparison